ประกาศรายขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศรายขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ  ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

เอกสารตามไฟล์แนบ

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.