1104631

ที่ตั้งสำนักงาน

คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี   :  ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

 

 สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

                                                     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น2

 (หลังเดิม)

ถนนปทุม-สามโคก อำเภอเมือง ปท 12000

โทรศัพท์ 02-581-6772  โทรศาร 02-581-7156

E-mail :ptthani.nso.go.th  Website:pathumthani.nso.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001