1104631

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

9/07/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจnew icon

30/06/25614 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพราะกิจ   

12/01/2564 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่สถิติ

04/01/2564 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่สถิติ 

29/12/2563 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตน.เจ้าหน้าที่สถิติ 

23/12/2563 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และ ตน.เจ้าหน้าที่สถิติ      

14/12/2563 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตน.เจ้าหน้าที่สถิติ

27/11/2563 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

17/11/2563 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(งานนับจดปี 2564)

13/11/2563 ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตน.ผู้ช่วยพนักงานสถิติ  

 

 

5/11/2563  ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) 

 

 

 

5/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตน.ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)  

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี 

 รายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001