1104631

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไnew icon

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกการประเมิณความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บข้อมูล 

รายละเอียดการสมัครงาน ประมาณปี 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001