• กิจกรรม

 • สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย

  สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย

 • การประชุมเชิงวิชาการ

  การประชุมเชิงวิชาการ

 • การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯ

  การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฯ

 • โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม

  โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม

 • โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

  โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย

สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย      นายภุชพงศ์ โนดไทสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายจำลอง เก่งตรง สถิติจังหวัดปทุมธานี และคณะลงพื้นที่ลงบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศ ตอน "ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย" เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยจะออกอากาศในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม

โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมทำความสะอาด  ห้องน้ำ ศาลา และรอบบริเวณวัด ณ วัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี     อ่านเพิ่มเติม...

โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   สถิติจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และเชิญชวนประดับธงชาติไทย               อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

    

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001