1104631

งบทดลองประจำปีงบประมาณ

  12aa

 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       เดือน ตุลาคม         เดือน พฤศจิกายน             เดือน ธันวาคม        เดือน มกราคม         เดือน กุมภาพันธ์

       เดือน มีนาคม         เดือน เมษายน                  เดือนพฤษภาคม      เดือนมิถุนายน            เดือนกรกฏาคม

       เดือน สิงหาคม       เดือนกันยายน

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        เดือน ตุลาตม             เดือน พฤศจิกายน          เดือน ธันวาคม        เดือน มกราคม         เดือน กุมภาพันธ์

        เดือน มีนาคม              เดือน เมษายน             เดือนพฤษภาค       เดือนมิถุนายน       เดือนกรกฎาคม

         เดือน สิงหาคม            เดือน กันยายน       

ดือน กันยายน

        

 

 

บทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        เดือนตุลาคม            เดือนพฤศจิกายน           เดือนธันวาคม            เดือนมกราคม       เดือนกุมภาพันธ์

        เดือนมีนาคม                เดือนเมษายน              เดือนพฤษภาคม          เดือนมิถุนายน      เดือนกรกฎาคม

          เดือนสิงหาคม           เดือนกันยายน  เอกสารเผยแพร่เดือนกันยายน

 

บทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

        เดือนตุลาคม         เดือนพฤศจิกายน      เดือนธันวาคม       เดือนมกราคม      เดือนกุมภาพันธ์

        เดือนมีนาคม             เดือนเมษายน         เดือนพฤษภาคม     เดือนมิถุนายน     เดือนกรกฎาคม

        เดือนสิงหาคม       เดือนกันยายน

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         เดือนตุลาคม           เดือนพฤศจิกายน          เดือนธันวาคม         ดือนมกราคม        เดือนกุมภาพันธ์

           เดือนมีนาคม            เดือนเมษายน                 เดือนพฤษภาคม   มิถุนายน


 

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001