สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย

dt

โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย 

    นายภุชพงศ์ โนดไทสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายจำลอง เก่งตรง สถิติจังหวัดปทุมธานี และคณะลงพื้นที่ลงบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศ ตอน "ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีรายได้น้อย" เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยจะออกอากาศในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001