โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรม

pompen

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกิจกรรมส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมทำความสะอาด  ห้องน้ำ ศาลา และรอบบริเวณวัด ณ วัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเดิม) ถนนปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6772 โทรสาร 0-2581-7156 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  website :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster 001